Het bedrijf

Bodem

Op ons bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van chemische synthetische middelen. Dit betekent dat we op een gezonde bodem onze gewassen zo goed mogelijk laten groeien. Basis voor die gezonde bodem is een ruime vruchtwisseling en goede bemesting.

Zo komen op ons bedrijf de meeste gewassen maar een maal in de vijf à zes jaar op hetzelfde perceel terecht. Ook hebben we een rustgewas in onze vruchtwisseling in gebouwd. Eenmaal in de zes jaar telen we gras/klaver. Dit gewas helpt het onkruid onder de duim te houden, maar het belangrijkste is dat klaver stikstof uit de lucht kan binden in haar wortels. Deze voedingstof komt later weer vrij voor gewassen die erna worden geteeld.
In het voorjaar wordt het maaisel van de gras/klaver gebruikt voor bemesting van de groente.

grondOmdat we een gespecialiseerd bedrijf zijn kunnen we geen kringloop maken op ons eigen bedrijf. Door de samenwerking met het melkveebedrijf van de familie Peters-Fontaine uit Angerlo hebben we toch een kringloop kunnen realiseren. Wij betrekken de mest van hun koeien en zij nemen gras/klaver en uitgesorteerde groentes van ons af.

Natuur

We vinden natuur op ons bedrijf belangrijk. In 2006 is daarom een kikkerpoel gegraven met daaromheen passende beplanting. De poel is al volop bewoond met o.a. kikkers en salamanders. Op het bedrijf is verder een hoogstamboomgaard aanwezig. In het verleden waren in deze regio bij elke boerderij zulke hoogstamboomgaarden te vinden. De bomen die bij ons staan zijn voornamelijk oude rassen, zoals de Bellefleur en Zoete van Cannes (appel), Dubbele Boeren Witte (pruim) en St. Remis (stoofpeer).

kikkerpoelSinds de omschakeling naar de biologische teelt is de variatie in vogels, insecten en vlinders aanmerkelijk toegenomen. Zo hebben we zelf al 16 soorten dagvlinders geteld, waaronder koninginnepage en icarusblauwtje.

Trouwe bezoekers in de afgelopen jaren waren ook, steenuil, groene specht, grote bonte specht, torenvalk, buizerd en allerlei zangvogels, waaronder de putter en het zwartkopje. Inmiddels broedt de steenuil bij ons.

Zonnepanelen

Onze groenten en aardappelen worden nu nog duurzamer geteeld en bewaard; alle elektriciteit die op ons bedrijf gebruikt wordt, wordt via zonnepanelen opgewekt! Ook onze heftruck en ons zelfrijdend wiedbed lopen inmiddels op zonne-energie!

zonnepanelen